Vet opportunities for migrants and refugees” is a project approved under the Erasmus Plus program KA2 Strategic Partnerships for VET Development of innovation.

PROJEKTBESKRIVELSE

“Vet muligheder for migranterog flygtninge” (akronym “VET4MIGRE” er et godkendt program under Erasmus Plus Program KA2 StrategicPartnerships for VET Development of innovation (Action No. 2017-1-DK01-KA202-034224).

Projektet baseres på en undersøgelseforetaget af den Europæiske kommission i 2015, som viser, at mere end 1.8 millioner immigranter af ikke-europæisk oprindelse bosiddende I Europa,er i risiko for marginalisering. Og yderligerepå observationer af de vanskeligheder som migranter og flygtninge møder i modtagerlandene.

Det er vigtigere end nogensinde at udvikle nye, kreative og fremadrettede strategier og praktiske måder, hvorved flygtninge og migranterkan tilpasses, integreres og bliver positive medlemmer i værtslandene: en af de sikreste måder er gennem arbejdsmarkedet. Ved at tilbyde den nødvendige træning og mentorordninger kan migranter og flygtninge blive selvstændige og derved en vigtig arbejdsstyrke for værtslandene.
Projektet vil derfor inkludere migranter i den europæiske økonomi ved at:

 • Styrke kompetencer i ICT og innovation;
 • Forbedre bløde færdigheder, evner og kompetencer,
 • Fremme og udveksling af god praksis

Udvikling der fremmer bedre integration

INTERLEKTUEL UDKOM

INTERLEKTUEL UDKOM

Projektet vil udvikle følgende intellektuel udkom af forskellig art (reporter, DVD’er, Internet platform),hvor alle parter vil arbejde i en periode på 28 måneder:

 1. Målgruppe rapport baseret på en kontekstundersøgelse udført i alle partnerlande i relation til inklusion af migranter i EUs lokal økonomi
 2. Guide til migrante iværksættere
 3. Tool Kit for VET MigrantersForsørger

Online Iværksætterkursus for Migranter

ANDET UDKOM

Andet udkom, der vil realiseres:

 • Projekts navn;
 • Hjemmeside (på de involverede landes sprog og på engelsk);
 • Folder (på alle involverede landes sprog og på engelsk)
 • Research af de bedste praksisser;
 • E-bog af gode metoder;
 • Facebook side;
 • Facebook gruppe;
 • Mailgruppe;
 • Fire nyhedsbreve (på alle parternes sprog og på engelsk);
 • Formidlingskampagne;
 • Overvågningsaktiviteter;

A12. Evaluerende aktiviteter

App

Begivenheder

Projektet vil også udvikle følgende aktiviteter:

1 et fælles træningsarrangement for personalet, hvor personalet vil lære metodelogiernei et hurtigt sproglæringsprogram(forventet I Bulgarien i april 2019)

5 Transnationale Projektmøder for at reflektere og evaluere de planlagte aktiviteter og planlægge nye i Danmark, Perugas (IT), Spanien, Grækenland og Potenza (IT)

5 Multiplier Events, hvor alle resultater vil blive publiceret i Danmark, Italien, Grækenland, Spanien og Bulgarien

PARTNERE

 • Crossing Borders (Danmark)

Crossing Borders (CB) er en ngo, akkrediteret af EVS for sinkoordinerende ogarrangerenderolle. CBs mission er at skabe rum for dialog i verden samtskabe mulighed for at unge, mediemedarbejder og lærer kanrealisere en verden i fred, hvor mangfoldighed er fejret.

crossingborders.dk

 • Youth Europe Service (Italien)

Youth Europe Service er en ngo som vil promovere følgende:

 • Integration af mennesker med vanskelighedereller som erressourcesvage (migranter, flygtninge osv.)
 • Solidaritet og levevis i fællesskab
 • Viden og beskyttelse af historisk, kulturel og kunstnerisk arv
 • Udvikling af sociale, kulturelle og sports aktiviteter for at skabe et europæiskstatsborgerskab
 • Ungdomsudveksling, mobilitet i udlandet og kulturelle arrangementer, træning mv.
 • Nye iværksættere og jobmuligheder
 • Aktiviteter og initiativer indenfor udvikling og promovering af turisme.

yespotenza.wordpress.com

 • Panepistimio Thessalias – Thessaly Universitet(Grækenland)

Thessaly Universitet er med 18 afdelinger og flere forskellige forskningscentre, et universitet med en fremtrædende rolle i det græsk-nationale uddannelsessystem. Etableret i 1984 som Thessaly Universitet har det sit administrative og akademiske center i byen Volos. Thessaly Universitet er spredt over hele Thessaly-regionen med akademiske afdelinger i Volvos, Larissa, Trikala, Karditsa og Lamia, hvor der tilbydes uddannelsesservicer for over 1200 studerende.

www.uth.gr

 • MINE VAGANTI NGO (Italien)

Mine Vaganti NGO er en non-profit organisation og startede i Sardinien i 2009. Organisationen har 4 kontorer i Sassari, Uri, Oibia og Tempio Pausania og dækker hele den nordlige del af Sardinien og andre grene i Italien. MVNGO promoverer interkulturel dialog og social inklusion gennem sport og miljøbevaring med brug af ikke-formel uddannelse.

minevaganti.org

АGIFODENT – Asociacion Granadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevas tecnologias (Spanien)

AGIFODENTer en non-profit institution etableret i Spanien for at informere om aktuelle problemer i Europa. Institutionen er associeret med en ekspertise i VET aktiviteter og tilbyder træning for virksomheder, løbende træning, kataloger af kurser, træning af arbejdere mv.

agifodent.es

Narodno chitalishte “Badeshte sega 2006” (Bulgarien)

Narodno chitalishte “Badeshte sega 2006” er etableret I 2006 af eksperter indenfor uddannelse og træning. Missionen er: “at berige personlig udvikling og læring”. Organisationen arbejder i ungdomssektoren med ikke-formel læring, personlig udvikling af børn og unge, støtte af mennesker med færre muligheder, social inklusion mv.

Facebook Future now
Instagram Future now

Nyheder

Kontakt os

Udarbejd formularen for at kontakte os