VET4Migre (Kurset)

VET4Migre (Kurset)

MODUL 1: Bløde Færdigheder- Beskæftigelse og Entreprenørskab

BEMÆRK: Dette kursus består af seks moduler. Mere detaljeret information om ALLE 6 MODULER ud over, hvad der findes på dette onlinekursus, er tilgængeligt for dig i dokumentet “Vejledning til migrant iværksættere.” Vejledningen indeholder også ajourført landsspecifik information (om EU-landene Danmark, Italien, Grækenland, Bulgarien og Spanien. Denne landsspecifikke information inkluderer national lovgivning for iværksættere, aktuelle statistikker og organisationer, der er relevante for migrant- og flygtningevirksomheder i hvert land.

1.1 Indledning

I dette kapitel finder du oplysninger om forskellen mellem bløde og hårde færdigheder. Derefter præsenteres det færdighedssæt, der er nødvendigt for et iværksætterindhold, og hver færdighed diskuteres.

1.2 Bløde færdigheder vs. hårde færdigheder

Bløde færdigheder forbedrer personers evne til effektivt at arbejde i et erhvervsklima og sikrer effektiv anvendelse af viden og hårde færdigheder i praksis. For at forbedre kvaliteten af jobsøgende og personer, der ønsker at være selvstændige, har bløde færdigheder en afgørende rolle at spille. Imidlertid har betydningen af ​​bløde færdigheder altid været sidelinet af behovet for andre grundlæggende tekniske færdigheder.

For at forstå bløde færdigheder skal vi først skelne mellem hårde færdigheder og bløde færdigheder. Hårde færdigheder kan defineres som et sæt færdigheder, der er udviklet ud fra faglig og teknisk viden. Ifølge Martin Carole (2008) [1]) er hårde færdigheder “i overensstemmelse med hvad der kan ses på dit CV”, og bløde færdigheder kan defineres som en “klynge af personlighedstræk, sociale evner, personlige vaner, venlighed og optimisme.”

1.3 Bløde færdigheder i forbindelse med selvstændig beskæftigelse og iværksætteri

Forskningsundersøgelser har defineret de vigtigste soft management-færdigheder til at skabe succes i et iværksætterfirma. Sammen med selvbevidsthed omfatter kompetencerne for selvstændig beskæftigelse og iværksætteri kommunikation , kreativitet (herunder problemløsning) og ledelsesevner (som omfatter motivation, forhandling, målstilling, planlægning, organisering og teambygning) [2].

1.4 Selvbevidsthed

Den psykologiske undersøgelse af selvbevidsthed kan spores tilbage til 1972, hvor psykologerne Shelley Duval og Robert Wicklund udviklede “teori om selvbevidsthed.”

De foreslog, at “når vi fokuserer vores opmærksomhed på os selv, evaluerer og sammenligner vi vores nuværende adfærd med vores interne standarder og værdier. Vi bliver selvbevidste som objektive evaluatorer af os selv. ”

I det væsentlige betragter de selvbevidsthed som en vigtig mekanisme for selvkontrol.

1.5 Kommunikation

Kommunikationsevnen spiller en afgørende rolle i udførelsen af ​​alle andre færdigheder. Hvis du ikke kan kommunikere, falder de øvrige færdigheder til jorden.

Kommunikation er en måde at skabe interaktioner mellem mennesker på.   At have gode kommunikationsevner vil også hjælpe en iværksætter med projektforklaringen, elevator pitch, præsentationen, træningen, samt mange andre områder, hvor en person har ansigt til ansigt samtaler. En effektiv kommunikator kan lettere bygge sin karriere.

1.6 Kreativitet og problemløsning

Disse er færdigheder, der er nødvendige for at vokse og udvikle virksomheden. En iværksætter skal investere tid og kræfter for løbende at udvikle på disse færdigheder. Ved at koncentrere sig om problemløsning og kreativ tænkning, vil den enkelte kunne genkende (og skabe) muligheder for at opretholde og vokse det projekt, de påtager sig. Når vi tænker på kreativitet, har vi tendens til at tænke på folk, der udforsker deres kunstneriske side gennem musik, kunst og skrift. Når vi tænker på kreativitet som jobdygtighed, har vi en tendens til kun at overveje job i de kreative industrier som kunst og design og markedsføring. Alligevel bruger vi alle kreativitet hver dag, og det er et vitalt vigtigt redskab i vores arsenal af bløde færdigheder.

1.7 Ledelse og lederskab færdigheder

Grundlæggende kendskab til ledelse er nødvendig i begyndelsen og senere i udviklingsfasen. Uden ledelse selv-saboterer mange iværksættere gennem ekstremt dårlig beslutningstagning og svage lederskab færdigheder [3]. Normalt i starten føres ledelsen af ​​den eneste grundlægger eller ejer, der skal udføre alle handlinger. Efterhånden som virksomheden udvikler sig, er det nødvendigt med flere forskellige ledelsesevner. Det er ofte der, at frustration sætter sig ind.

Ejeren beskæftiger sig med en helt ny type problem – forvaltning af andre. Færdigheder i planlægning, organisering, ledelse og kontrol er nødvendige sammen med et overblik over finansiering, markedsføring og opnåelse af en konkurrencefordel. Ikke alle er hjemme i det, at lede andre. Talrige færdigheder er nødvendige for effektivt at drive en virksomhed.

Iværksætteren skal planlægge og organisere, sætte mål, træffe beslutninger og markedsføre virksomheden. En succesfuld iværksætter nævnte bl.a., at “holddynamik er den hårdeste og mest personlige udfordring for alle. At få det forkert gør virkelig ondt. Det handler grundlæggende om ledelse.” [4]

Lederskab handler om at organisere mennesker og motivere dem til at arbejde hen imod et fælles mål. Entreprenøren har brug for at opgive en vis kontrol og sats på at bygge på andres færdigheder. For at få den konkurrencemæssige fordel er ledelsesmæssige og interpersonelle færdigheder og viden central.

1.8 Management og ledelse

Management- og ledelsesmæssige færdigheder omfatter normalt: motivation, forhandling, målstilling, planlægning og organisering samt teambygning.

 Motiverende færdigheder [5] på arbejdspladsen kan defineres som handlinger eller strategier, der vil fremkalde en ønsket adfærd eller reaktion fra en interessent. Motiverende taktik varierer i forhold til motivatorens stil, deres forhold til motivets mål og individets personlighed, der skal motiveres.

Fremskridt i den motiverende proces

  1. Vurdering af præferencer og personlighedskarakteristika for den enkelte eller gruppe, der skal motiveres.
  2. Definere motiverende strategier, der passer til det pågældende mål.
  3. Overføre forventninger til ydeevne eller opnåelse af ønskede resultater fra motivets formål.
  4. Kommunikerende fordele, belønninger eller sanktioner, hvis forventningerne er (eller ikke er opfyldt).
  5. Tilbagemelding om fremskridt eller manglende fremskridt i retning af ønskede resultater.
  6. Adressering af problemer eller hindringer, der begrænser succes.
  7. At give belønninger for ønskede resultater.
  8. Udstedelse af advarsler inden sanktionerne træffes.
  9. Offentligt anerkende andre, som har reageret på den ønskede måde.

 


[1] Martin Carole (2008), “How to stand out from a Crowd of Candidates”, Retrieved in January 2009 from http://www.career_intellegence.com/Transcation/ uniqueness.asp
[2] Holmberg-Wright, Kristin, and Tracy Hribar. “Soft Skills-The Missing Piece for Entrepreneurs to Grow a Business.” American Journal of Management 16.1 (2016): 11.
[3]  Wagner, E. T. (2013, September 12). Five Reasons 8 Out of 10 Businesses Fail. Retrieved from Forbes: http://www.forbes.com/sites/ericwager/2013/01/12/five-reasons-8-out-of-10-businesses-fail/
[4] Murphy, B. (2010). The Intelligent Entrepreneur. New York: MacMillian Publishing.

[5] https://www.thebalancecareers.com/motivational-skills-with-examples-2059691

 

Download filen til modulensøvelser ved dette link