Vet opportunities for migrants and refugees” is a project approved under the Erasmus Plus program KA2 Strategic Partnerships for VET Development of innovation.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο “Ευκαιρίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για μετανάστες και πρόσφυγες” (ακρωνύμιο “VET4MIGRE”) είναι ένα έργο που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus KA2-Στρατηγικές συνεργασίες, για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην καινοτομία (Δράση με αρ. 2017-1-DK01-KA202-034224).
Το έργο ξεκινά από το αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 (σύμφωνα με την οποία πάνω από 1,8 εκατομμύρια μετανάστες μη ευρωπαϊκής καταγωγής διαμένουν στην Ευρώπη και κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν) και από την παρατήρηση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού.
Επομένως, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναπτυχθούν νέες, δημιουργικές και μακροπρόθεσμες στρατηγικές και πρακτικοί τρόποι, ώστε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να προσαρμοστούν, να ενσωματωθούν και να γίνουνενεργά μέλη στη χώρα υποδοχής: ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους φαίνεται να είναι η ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης και καθοδήγησης που είναι απαραίτητες για να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορούν πράγματι να αποτελέσουν σημαντικό εργατικό δυναμικό για τις χώρες υποδοχής.
Έτσι, το έργο, σύμφωνα με τα παραπάνω, θέλει να προσπαθήσει να συμπεριλάβει τους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή οικονομία, ευνοώντας:
1) την ενίσχυση των δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και στις καινοτομίες
2) βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων
3) προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών
4) ανάπτυξη καταστάσεων που διευκολύνουν την καλύτερη ενσωμάτωση

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το έργο θα αναπτύξει τα ακόλουθα τέσσερα πνευματικά προϊόντα διαφόρων τύπων (εκθέσεις, οδηγούς, DVD, ηλεκτρονική πλατφόρμα), επί των οποίων θα συνεργαστούν όλοι οι εταίροι για χρονική περίοδο 28 μηνών:
O1. Έκθεση αναφοράς σχετικά μετηνομάδα- στόχοστα πλαίσια έρευνας που διεξήχθη σε όλες τις χώρες των εταίρωνσχετικά με την ένταξη των μεταναστών στις τοπικές οικονομίες της ΕΕ
O2. Οδηγός για επιχειρηματίες μετανάστες
O3. Εργαλείο για παροχήεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μετανάστες
Ο4. Διαδικτυακό μάθημα επιχειρηματικότητας για μετανάστες

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άλλα αποτελέσματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν:
• A1. Λογότυπο του έργου
• A2. Ιστοσελίδα(σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά)
• A3. Ενημερωτικά Φυλλάδια (σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά)
• A4. Έρευνα καλών πρακτικών
• A5. e-Book καλών πρακτικών 
• A6. ΣελίδαστοFacebook
• A7. ΟμάδαστοFacebook
• A8. Λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων
• A9. 4ενημερωτικά δελτίατύπου(σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά)
• A10. Εκστρατεία διάδοσης
• A11. Έλεγχος Δραστηριοτήτων
• A12. Δραστηριότητεςαξιολόγησης

App

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το έργο θα αναπτύξει επίσης τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1 μια κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού, στην οποία το προσωπικό θα μάθει τη μεθοδολογία μέσω ταχύρυθμης διδασκαλίας(αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία τον Απρίλιο του 2019)

5 Διακρατικές συναντήσειςγια τη μελέτη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν και για το σχεδιασμό των νέων στηΔανία, Perfugas (Ιταλία), Ισπανία, Ελλάδα και Potenza (Ιταλία)

5 Πολλαπλασιαστικά γεγονότα στα οποία όλα τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν/ θα διαδοθούν στη Δανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Βουλγαρία

ΕΤΑΙΡΟΙ

CrossingBorders(Δανία)

Ο Δανός εταίρος“CrossingBorders” (CB) είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική οργάνωση πολιτών που είναι επίσης διαπιστευμένη για τις εθελοντικές της υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EVS) σχετικά με το συντονισμό, τη φιλοξενία και την αποστολή ατόμων. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει χώρο διαβούλευσης στον κόσμο και να αναπτύξει την ικανότητα των νέων, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας και των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να αποδεχτούν έναν κόσμο ειρηνικό, στον οποίο γιορτάζεται η ποικιλομορφία.

crossingborders.dk

 • YouthEuropeService (Ιταλία)Ο Ιταλός εταίρος“YouthEuropeService” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που θέλει να προωθήσει:
  • Ένταξη των ατόμων με αναπηρία ή των μειονοτήτων (μετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ.)
  • Aλληλεγγύη και αρμονική συνύπαρξη
  • Γνώση και προστασία της ιστορικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής κληρονομιάς
  • Ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής κοινότητας
  • Ανταλλαγές νέων, δυνατότητες μετακίνησης στο εξωτερικό και πολιτιστικές εκδηλώσεις, κατάρτιση κ.λπ.
  • Νέοι επιχειρηματίες και ευκαιρίες απασχόλησης
  • Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού.

yespotenza.wordpress.com

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 18 Τμήματα και ποικίλα Ερευνητικά Κέντρα, είναι ένα Πανεπιστήμιο με εξέχουσα θέση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδρύθηκε το 1984 ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει διοικητικό και ακαδημαϊκό κέντρο στην πόλη του Βόλου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία, προσφέροντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες για περισσότερους από 12.000 φοιτητές.

www.uth.gr

MINEVAGANTINGO (Ιταλία)

Ο Ιταλός εταίρος “MineVaganti NGO” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε στη Σαρδηνία το 2009. Διαθέτει 4 γραφεία στις τοποθεσίες:Sassari, Uri, Olbia και TempioPausania που καλύπτουν όλη τη Βόρεια Σαρδηνία και άλλους κλάδους στην υπόλοιπη Ιταλία. Ο οργανισμός MVNGO προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.

minevaganti.org

AGIFODENT – AsociacionGranadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevastecnologias (Ισπανία)

Ο Ισπανός εταίρος “AGIFODENT” είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στην Ισπανία με στόχο την  ενημέρωσητων πραγματικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Είναι μια ένωση με μεγάλη πείρα σε δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας κατάρτιση σε επιχειρήσεις, δια βίου κατάρτιση, λίστες προγραμμάτων, εκπαίδευση σε εργαζόμενους κ.λπ.

agifodent.es

Narodno chitalishte “Badeshte sega 2006” (Βουλγαρία)

Ο Βούλγαρος εταίρος “Narodno chitalishte “Badeshte sega 2006” ιδρύθηκε το 2006 από ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η αποστολή του είναι: “να εμπλουτίσει τη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και μάθησης”. Δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων, της μη τυπικής μάθησης, της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών και των νέων, της υποστήριξης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, της κοινωνικής ένταξης κλπ.

Facebook Future now

Instagram Future now

Νέα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε τη φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας