VET4Migre (Το μάθημα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται απο 6 ενότητες-μαθήματα. Εκτός απο τις γενικές πληροφορίες που υπάρχουν στο online προγραμμα, θα βρείτε διαθέσιμες περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 6 αυτά μαθήματα στο Guide for Migrant Entrepreneurs.” Ο οδηγός περιέχει εκτώς των άλλων, πρόσφατα ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες (για χώρες της Ε.Ε: Δανία, Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ισπανία). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης την τοπική νομοθεσία που αφορά τους επιχειρηματίες, τις τρέχουσες στατιστικές και τους οργανισμούς που σχετίζονται με μετανάστες και πρόσφυγες επιχειρηματίες που εδρεύουν στις παραπάνω χώρες.

1.1 Εισαγωγή

Στο τρέχων κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες αναφορικά με τις διαφορές των επικοινωνιακών και πρακτικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για στο πλαίσιο του επιχειρηματικού πνεύματος και συζητείται κάθε δεξιότητα.

1.2 Προσωπικές δεξιότητες έναντι επαγγελματικών δεξιοτήτων

Οι προσωπικές δεξιότητες ενισχύουν την ικανότητα των ατόμων να εργάζονται αποτελεσματικά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των γνώσεων του τομέα σε πραγματική πρακτική. Για να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ατόμων που επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, οι προσωπικές δεξιότητες πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, η σημασία των προσωπικών δεξιοτήτων ήταν πάντοτε παράλληλη με την ανάγκη για άλλες βασικές τεχνικές δεξιότητες.

Για να κατανοήσουμε τις προσωπικές  δεξιότητες, πρέπει πρώτα να διαφοροποιήσουμε τις επαγγελματικές δεξιότητες από τις προσωπικές δεξιότητες. Οι προσωπικές δεξιότητες μπορούν να οριστούν ως ένα σύνολο δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί από ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις. Σύμφωνα με τον MartinCarole(2008 [1]) οι επαγγελματικές δεξιότητες είναι “σύμφωνες με ό, τι υπάρχει  στο βιογραφικό σας” και οι προσωπικές δεξιότητες μπορούν να οριστούν ως “σύμπλεγμα κοινωνικών δεξιοτήτων, προσωπικών συνηθειών, φιλικότητας και αισιοδοξίας”.

1.3 Προσωπικές δεξιότητες για αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα

Οι ερευνητικές μελέτες έχουν καθορίσει τις πιο σημαντικές προσωπικές δεξιότητες για την σωστή διαχείριση και για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Μαζί με την αυτογνωσία, οι δεξιότητες για την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα περιλαμβάνουν την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα(συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης προβλημάτων) και τις δεξιότητες διαχείρισης και ηγεσίας(που περιλαμβάνει κίνητρα, διαπραγμάτευση, καθορισμό στόχων, σχεδιασμό,  οργάνωση και ομαδικότητα) [2].

1.4 Αυτογνωσία

Η ψυχολογική μελέτη της αυτογνωσίας ανακαλύφθηκε το 1972 όταν οι ψυχολόγοι Shelley Duval και Robert Wicklund ανέπτυξαν τη «θεωρία της αυτογνωσίας».
Πρότειναν ότι “όταν εστιάζουμε την προσοχή μας στον εαυτό μας, αξιολογούμε και συγκρίνουμε την τρέχουσα συμπεριφορά μας με τα εσωτερικά μας πρότυπα και αξίες. Γινόμαστε αντικειμενικοί αξιολογητές του εαυτού μας.”
Στην ουσία, θεωρούν την αυτογνωσία ως τον κύριο μηχανισμό αυτοελέγχου.

1.5 Επικοινωνία

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο ως προς την εκτέλεση όλων των υπόλοιπων δεξιοτήτων. Αν δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε, θα είναι δύσκολο να αναδείξετε τις υπόλοιπες δεξιότητές σας.
Η επικοινωνία είναι ένας τρόπος δημιουργίας αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων. Οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, θα βοηθήσουν έναν επιχειρηματία κατά τη στιγμή της παρουσίασης του έργου του, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς όπου υπάρχει η «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνία. Μια αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να οικοδομήσει μια καριέρα ευκολότερα.

1.6 Δημιουργικότητα και επίλυση προβλήματος

Υπάρχουν δεξιότητες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ένας επιχειρηματίας πρέπει να επενδύσει χρόνο και προσπάθεια για να βελτιώνει συνεχώς αυτές τις δεξιότητες. Όντας επικεντρωμένος στην επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργική σκέψη, το άτομο θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει (και να δημιουργήσει) ευκαιρίες για να διατηρήσει και να αναπτύξει το έργο που έχει αναλάβει. Όταν σκεφτόμαστε τη δημιουργικότητα, έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε ανθρώπους οι οποίοι εξερευνούν την καλλιτεχνική τους πλευρά μέσω της μουσικής, της τέχνης και της γραφής. Όταν σκεφτόμαστε τη δημιουργικότητα ως δεξιότητα εργασίας, τείνουμε μόνο να εξετάσουμε θέσεις εργασίας στις δημιουργικές βιομηχανίες, όπως η τέχνη και ο σχεδιασμός. Ωστόσο, όλοι χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα κάθε μέρα και είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να συμπεριληφθεί στις προσωπικές μας δεξιότητες.

1.7 Ικανότητες διαχείρισης και ηγεσίας

Οι βασικές γνώσεις διαχείρισης απαιτούνται στο αρχικό στάδιο και αργότερα στο στάδιο της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Χωρίς ηγεσία, πολλοί επιχειρηματίες αυτο-σαμποτάρονται μέσα από εξαιρετικά κακή λήψη αποφάσεων και αδύναμες ηγετικές δεξιότητες [3].Συνήθως στην αρχή, η διαχείριση γίνεται από τον μοναδικό ιδρυτή ή ιδιοκτήτη ο οποίος καλείται να εκτελέσει όλες τις ενέργειες. Καθώς αναπτύσσεται η επιχείρηση, απαιτούνται περισσότερες δεξιότητες διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν εμφανίζεται η απογοήτευση.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασχολείται με ένα εντελώς νέο είδος προβλήματος – τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Απαιτούνται δεξιότητες στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο, καθώς και μια επισκόπηση της χρηματοδότησης, του μάρκετινγκ και της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δεν μπορούν όλοι να διαχειρίζονται άνετα τους ανθρώπους. Απαιτούνται πολλές δεξιότητες για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να σχεδιάζει και να οργανώνει, να θέτει στόχους, να λαμβάνει αποφάσεις και να εμπορεύεται υλικά για την επιχείρηση. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ανέφερε ότι “η δυναμική της ομάδας είναι η πιο δύσκολη και πιο προσωπική πρόκληση όλων. Το να γίνει αυτό το λάθος πραγματικά πονάει. Βασικά, είναι θέμα ηγεσίας.” [4]

Η ηγεσία σχετίζεται με την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού  και την παρακίνησή τους να εργαστούν για έναν κοινό στόχο. Ο επιχειρηματίας πρέπει να εγκαταλείψει κάποια επίβλεψη και να καταβάλει προσπάθειες για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων των άλλων συνεργατών. Για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και γνώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο.

1.8 Διοίκηση και ηγεσία

Οι δεξιότητες διαχείρισης και ηγεσίας περιλαμβάνουν συνήθως: κίνητρα, διαπραγμάτευση, καθορισμό στόχων, σχεδιασμό και οργάνωση, και ομαδική ανάπτυξη.

 Οι δεξιότητες ανάπτυξης προσωπικών κινήτρων [5]

στον εργασιακό χώρο μπορούν να οριστούν ως δράσεις ή στρατηγικές που θα εκμαιεύσουν μια επιθυμητή συμπεριφορά ή απάντηση από έναν ενδιαφερόμενο. Οι τακτικές κινήτρων ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του κίνητρου, τη σχέση τους με το στόχο των κινήτρων και την προσωπικότητα του ατόμου που θα κινητοποιηθεί.

Τα βήματα της διαδικασίας για την ανάπτυξη προσωπικών κινήτρων

  1. Αξιολόγηση των προτιμήσεων και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας του ατόμου ή της ομάδας που θα παρακινηθεί.
  2. Καθορισμός στρατηγικών κινήτρων κατάλληλων για αυτόν τον στόχο.
  3. Μεταβίβαση των προσδοκιών για απόδοση ή επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων από το αντικείμενο του κινήτρου.
  4. Επικοινωνία σχετικά με τα οφέλη, τις ανταμοιβές ή τις κυρώσεις εάν οι προσδοκίες πληρούνται ή δεν πληρούνται.
  5. Παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με την πρόοδο ή την έλλειψη προόδου προς τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  6. Αντιμετώπιση προβλημάτων ή εμποδίων που περιορίζουν την επιτυχία.
  7. Παροχή ανταμοιβών για επιθυμητά απο
  8. τελέσματα.
  9. Αναγγελία προειδοποιήσεων πριν από την επιβολή κυρώσεων.
  10. Δημόσια αναγνώριση αυτών που έχουν ανταποκριθεί με τον επιθυμητό τρόπο.

 


[1] Martin Carole (2008), “How to stand out from a Crowd of Candidates”, Retrieved in January 2009 from http://www.career_intellegence.com/Transcation/ uniqueness.asp
[2] Holmberg-Wright, Kristin, and Tracy Hribar. “Soft Skills-The Missing Piece for Entrepreneurs to Grow a Business.” American Journal of Management 16.1 (2016): 11.
[3]  Wagner, E. T. (2013, September 12). Five Reasons 8 Out of 10 Businesses Fail. Retrieved from Forbes: http://www.forbes.com/sites/ericwager/2013/01/12/five-reasons-8-out-of-10-businesses-fail/
[4] Murphy, B. (2010). The Intelligent Entrepreneur. New York: MacMillian Publishing.

[5] https://www.thebalancecareers.com/motivational-skills-with-examples-2059691

 

Κάντε λήψη του αρχείου για τις ασκήσεις του μαθήματος σε αυτόν τον σύνδεσμο