Τελευταία συνάντηση στο Potenza 01-04.12.2019

Τελευταία συνάντηση στο Potenza 01-04.12.2019

Η ομάδα μας συναντήθηκε για την τελευταία συνάντησή της στο γραφείο YOUTH EUROPE SERVICE μεταξύ 01-04.12.2019 με εργάσιμες ημέρες στις 2-3 Δεκεμβρίου.

Ο καθένας παρουσιάζεται και από πού έρχεται. Στη συνέχεια ξεκίνησε η συζήτηση για τις δραστηριότητες του έργου που έγιναν.

Πραγματοποιήσαμε μια ενημέρωση για το IO4 και πώς πήγαμε σε κάθε χώρα εταίρο Ενημέρωση σχετικά με τα πολλαπλά γεγονότα σε κάθε χώρα

Ενημέρωση σχετικά με τη διάδοση και την τεκμηρίωση της διάδοσης σε κάθε χώρα

Έλεγχος ποιότητας του έργου και αξιολόγηση του συνολικού σχεδίου

Ενημέρωση διαχείρισης έργου και προώθηση της αναφοράς Ήταν πολύ παραγωγικός και όλοι χαίρονται με όλη την εμπειρία που μοιραστήκαμε.

Θα συνεχίσουμε την καλή δουλειά μαζί.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.