ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IO2
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
“Vet opportunities for migrants and refugees”
(Aκρωνύμιο “VET4MIGRE”)
Κωδικός έργου: 2017-1-DK01-KA202-034224
Δράση


Erasmus Plus KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης– Ανάπτυξη Καινοτομίας

Κατεβάστε εδώ:

GR-Smart-Practices-Booklet-VET4MIGRE-2

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.